Dermatovenerologie SH&B spol. s.r.o.

 

Naše společnost má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

 

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

207 Oborová zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

 

Tyto pojišťovny hradi svým pojištěncům laboratorní vyšetření v případech, když pacient má konkretní příznaky onemocnění.

Jedná-li se o přání pacienta být vyšetřený na onemocnění bez jakýchkoliv klinických projevů ,pacient hradí laboratorní vyšetření přímo v laboratoři.

 

Standardní léčbu (tabletky, masti, krémy,kapky atd) hradi zdravotní pojišťovna.

 

Případy nadstandardní léčby v ambulantních podmínkách (např. výplachy uretry,vnitrosvalové injekce atd) hradí pacient v ordinaci.

 

Nepojištění pacienti hradí konzultaci a léčbu v ordinaci a laboratorní vyšetření hradí v laboratoři.

 

Součástí vyšetření je edukační pohovor s pacientem, poučení o rizicích nechráněného sexu a o rizikovém chování.